Menu

Den Grønne Tråd er udgivet

image
17. januar 2018 kl. 21:24

Den Grønne Tråd er en håndbog til børne og ungdomsfodbold i VFF og bogen er udarbejdet af træner Morten Frost og Ungdomskoordinator Henrik Jessen.

Formålet med denne håndbog er at beskrive opbygningen af ungdomsarbejdet i VFF og ideerne bag, så både trænere, holdledere og årgangsformænd får en indsigt i klubbens målsætning og ideerne bag den.

Desuden er det ønsket, at denne håndbog kan give trænerne ideer og

inspiration, som de kan arbejde struktureret med i forhold til at dygtiggøre

vores ungdomsspillere.

Endvidere er formålet at beskrive en udviklingsmodel, begyndende med

de yngste og sluttende med de ældste.

Vi håber “Den grønne tråd” kan virke til inspiration for alle eksisterende,

såvel som kommende trænere i VFF.

Vi har bevidst ikke fortalt hvilke øvelser der skal udføres, men appellerer

til, at alle trænere løbende vil dygtiggøre sig.

Som supplement til “Den grønne tråd” vil der dog blive udarbejdet et

øvelseskompendie, der beskriver en række træningsøvelser, der underbygger udviklingsmodellen.

Der vil desuden blive afholdt inspirationsdage, hvor man kan udveksle

erfaringer og søge ny inspiration.